— MOTIUS DE CONSULTA

Motius de consulta i especialitats

Al nostre centre acumulem una gran experiència en el diagnòstic i tractament dels motius de consulta més freqüents, com ara els trastorns depressius, l’ansietat, tota mena de pors i fòbies, així com problemes de relació o convivència. Aquests trastorns, molt freqüents a la població general i que generen importants limitacions, sovint requereixen una adequada valoració i un abordatge específic per resoldre’ls satisfactòriament. El nostre objectiu es assolir una recuperació òptima de cada pacient.

També actuem com a centre de referència per oferir segones opinions diagnòstiques i terapèutiques per a tot tipus de trastorns, o dels pacients amb patologies o evolucions complexes o que no responen adequadament.

La nostra visió de la medicina i el tractament dels trastorns mentals comporta un treball en equip. Un tractament de primera qualitat implica que els professionals s’han de comunicar entre si per desenvolupar una visió de 360 graus del pacient.

Ansietat

L’ansietat, en les diferents manifestacions (ansietat anticipatòria, patiment exagerat, agorafòbia, aprehensió, hipocondria, atacs de pànic, …) és un motiu de consulta molt freqüent, potser propiciat pel trepidant ritme de vida i les incerteses que ens envolten avui en dia.

Actualment disposem de teràpies molt efectives per ajudar a controlar aquestes manifestacions i recuperar la tranquil·litat i el benestar emocional.

TDAH en adults

És el trastorn d’origen neurobiològic més freqüent a la infància i l’adolescència. Tot i que sovint el problema es resol a l’inici de l’edat adulta, molts adults continuen presentant manifestacions.

Cal fer un bon diagnòstic i analitzar el context personal de cadascú per fer un abordatge terapèutic adequat a les necessitats individuals.

Trastorn bipolar

El trastorn bipolar i la ciclotímia són malalties en què l’estat de l’ànim oscil·la, amb períodes d’un benestar excessiu i d’altres de profunda tristesa.

L’ànim es torna molt inestable, amb oscil·lacions més o menys freqüents. El tractament correcte depèn d’una valoració individualitzada que permeti establir una estratègia terapèutica a mitjà-llarg termini per aconseguir una estabilitat anímica duradora.

Trastorn obsessiu-compulsiu (TOC)

Es tracta d’un trastorn caracteritzat per presentar pensaments obsessius i idees intrusives, sovint amb conductes compulsives o actes repetitius, podent arribar a provocar un greu malestar i patiment.

El trastorn sovint debuta a la infància-adolescència i poden transcórrer anys fins que se sol·licita ajuda. Un diagnòstic precoç i encertat ajuda a evitar la progressió de la malaltia i a controlar els fenòmens tan disruptius i angoixants que provoca.

Depressió

Símptomes com la tristesa, sentiments de desemparament, inutilitat o desesperança poden ser deguts a un trastorn depressiu. La depressió és una malaltia que pot ser molt greu, i provocar un enorme patiment i malestar, per la qual cosa pot arribar a ser molt invalidant i devastadora. Poques malalties provoquen el mateix grau de patiment.

Una avaluació correcta permet establir un diagnòstic precís i iniciar l’abordatge més correcte. Afortunadament és un trastorn molt agraït al tractament adequat, amb què s’aconsegueix una recuperació completa i evitar nous episodis.

Trastorns psicosomàtics

Hi ha ocasions en què experimentem desordres i desajustos corporals de difícil diagnòstic i tractament, que originen un pelegrinatge per metges i professionals. Alteracions del ritme digestiu, còlon irritable, diarrees, alteracions de la pell o el cabell, cefalees, sensacions d’inestabilitat, marejos, acúfens, o dolors crònics són exemples de manifestacions que sovint tradueixen una disfunció neurovegetativa.

La correcta avaluació d’aquests símptomes en el context global de l’individu i discernir-ne l’origen són el primer pas per a la correcta resolució.

Estrès i estrès posttraumàtic

Parlem d’estrès quan les reaccions normals del nostre cos, pensades per ajudar-nos a suportar situacions difícils o de més exigència es presenten de manera injustificada o exagerada. La complexitat i dificultats de la vida actual, la sobrecàrrega i burnout laboral, preocupacions econòmiques i de parella posen a prova la nostra resiliència cada cop amb més freqüència. Per afrontar-les cal aprendre a utilitzar les adequades habilitats i eines psicològiques.

La Psicoteràpia del trauma ajuda a comprendre experiències que estableixin les bases de reaccions emocionals i físiques desproporcionades; també a millorar l’autoestima i canviar els mecanismes d’afrontament perjudicials, com l’abús de substàncies o menjar.

Neurologia

De vegades la patologia neurològica i la psiquiàtrica poden coexistir o ser difícils de diferenciar. Un diagnòstic adequat i una valoració individualitzada són transcendentals per abordar el problema de manera adequada. De vegades les disfuncions són pròpies de l’envelliment normal, altres tradueixen processos cerebrals subjacents de característiques degeneratives.

Al centre oferim tant segones opinions neurològiques com seguiment continuat de pacients amb alteracions de deteriorament cognitiu, malaltia de Parkinson, tremolors o patologia neurològica general.

Conflictes i problemes de comunicació a la parella i la família

La psicoteràpia de parella i família ajuda a acceptar els desacords i conflictes com a part de la relació que ens ajuden a créixer, no com a obstacles, i a practicar patrons de comunicació eficaços.

Les parelles s’enfronten a enormes reptes d’estabilitat en la relació i, tanmateix, tots reconeixem la importància i la necessitat de mantenir, nodrir i créixer amb una parella afectiva estable.

En cas de ruptura de parella, la Mediació ofereix l’oportunitat de prevenir conflictes futurs i evitar el litigi judicial acordant un pla de parentalitat i aspectes econòmics.

Benestar de la dona

Canvis hormonals, determinants psicosocials i altres condicionants poden provocar en la dona més vulnerabilitat per patir alteracions en la salut mental o en la sexualitat.

Acompanyem i tractem la dona en les diferents etapes vitals, tenint en compte que els trastorns mentals s’hi poden presentar de manera diferent i requerir un tractament específic.

Malestar emocional i dificultats per afrontar problemes vitals

La Psicologia i la Psicoteràpia ofereixen una oportunitat per resoldre aquells problemes vitals que ens superen, així com desenvolupar habilitats i adquirir eines per tenir una perspectiva més positiva per enfrontar-se a noves situacions vitals finalitzada la teràpia.

Podem aprendre a identificar sentiments, fer servir els senyals corporals, identificar conductes passives o agressives, ser més assertius, identificar i comunicar les necessitats i entendre quins estils de personalitat contribueixen a l’ansietat o la depressió o altres causes de malestar.

Segones opinions

Institut Sarró posa a la teva disposició la possibilitat de sol·licitar una segona opinió amb els millors psiquiatres i neuròlegs de Barcelona. Tindràs la tranquil·litat de comptar amb l’opinió dels nostres especialistes que per la seva gran experiència t’ajudaran a discernir si el diagnòstic i el tractament de la teva malaltia és el més adequat i valorar les possibles alternatives.

Psicogeriatria

Davant la detecció de fallades de memòria, no recordar paraules o noms, pèrdua d’agilitat mental, dèficit d’atenció, canvis en el caràcter o trastorns de conducta, és aconsellable realitzar un estudi de la memòria i les funcions cognitives.

Hi ha diferents malalties neurodegeneratives, entre elles la malaltia d’Alzheimer, que poden ocasionar aquestes alteracions. Algunes causes de la pèrdua de memòria són reversibles, pel que un diagnosticat acurat es fonamental per afrontar-les correctament.

Un diagnòstic precoç, amb proves neuropsicològiques i de neuroimatge, de les alteracions cognitives permet valorar la conveniència d’un tractament per millorar el pronòstic del trastorn, la qualitat de vida del pacient i la del seu entorn.

Què t’impedeix cercar ajuda?

Encara avui hi ha molts conceptes erronis sobre salut mental. Sovint, els sentiments de vergonya, culpa, desesperança o angoixa es converteixen en una barrera per buscar ajuda professional. No estàs sol: Institut Sarró és aquí per ajudar-te a recuperar l’equilibri i el benestar que necessites.

Com sé si necessito anar a un professional de salut mental?

Contacta amb Institut Sarró si

Sents ansietat o tristesa que t'impedeix un funcionament normal a casa, a la feina o a l'escola.
Tens persones al teu voltant que et diuen estar preocupats pel teu estat emocional o el teu comportament.
Abuses de l’alcohol o les drogues.
Tens pensaments recurrents sobre la mort o idees suïcides.
Tens por que puguis ser un perill per a tu mateix o altres persones.
Tens obsessions o alguna fòbia que et limita.