— CONEIX LA NOSTRA HISTÒRIA

Una família vinculada amb la psiquiatria

— CONEIX LA NOSTRA HISTÒRIA

Una família vinculada amb la psiquiatria

La nostra vinculació amb la salut mental es remunta a principis de segle passat, quan, després de realitzar els estudis en medicina, el Prof. Ramón Sarró Burbano (1900-1993) va decidir dedicar la seva carrera professional a la psiquiatria Després d’obtenir la seva llicenciatura a Barcelona, va fer una estada de diversos anys a Viena, sota la supervisió de la Dra. Helène Deutsch i el professor Sigmund Freud. En tornar a Barcelona va treballar a diferents centres psiquiàtrics i va ser professor universitari. El 1950 va obtenir la càtedra de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona, càrrec que va ocupar fins a la seva jubilació el 1971, període durant el qual també va dirigir el Servei de Psiquiatria de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Persona de gran inquietud intel·lectual i enorme erudició, va interactuar amb els principals pensadors i psiquiatres de tot el món, mantenint una postura avantguardista i oberta cap als avenços que es van produir a la psiquiatria durant la segona meitat del segle XIX, innovacions que ràpidament incorporava al nostre entorn. Lector infatigable i gran bibliòfil, va arribar a col·leccionar més de cent mil llibres; biblioteca i documentació personal que va donar a la Biblioteca de Catalunya. El 1987 se li va concedir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

El seu fill Artur Sarró Martín (1933-2008) es va incorporar a la consulta el 1956. Dialogant i de tracte proper i amable, al llarg dels més de 50 anys com a psiquiatre es va preocupar per aconseguir el màxim benestar dels seus pacients, cap als que mostrava una enorme proximitat i empatia, preocupant-se pel seu malestar i evolució, fent de l’honestedat la seva bandera i guanyant-se la seva estima i respecte.

Les seves inquietuds culturals el van portar a cultivar des de ben jove diferents aficions científiques i naturalístiques. Iniciador del proteccionisme de la natura al nostre país, va participar activament en la protecció del patrimoni natural des de diferents entitats científiques i culturals. Viatger incansable, va recollir en fotografies i pel·lícules els relats dels seus viatges per tot el món, i molt singularment pel continent africà, pel qual sentia una gran passió. Totes aquestes aficions les compartia amb entusiasme amb amics i interessats en reunions i conferències per tot el país, activitats per les quals va rebre distincions i reconeixements. Després de la seva mort als 74 anys la família va donar tot el material a la Filmoteca de Catalunya.

El Dr. Artur Sarró va viure l’aparició dels primers psicofàrmacs per al tractament de les malalties mentals a les dècades de 1960 i 1970. Portats al nostre entorn amb urgència pel propi entusiasme del seu pare, Artur Sarró va saber incorporar encertadament aquestes noves eines per alleujar i tractar el malestar i el patiment que veia en els seus pacients. Durant aquest període el Dr. Sarró es va distingir per la seva habilitat i bon criteri en el maneig dels diferents fàrmacs, sabent fer-ne un ús racional i ajudant de forma directa els milers de pacients a qui va tractar en la seva pràctica clínica diària durant més de 50 anys d’exercici.

El seu fill, el Dr. Salvador Sarró Maluquer, doctor en medicina, va heretar la vocació familiar i va decidir especialitzar-se en psiquiatria. Va tenir la sort de poder complementar la seva formació com a especialista amb l’experiència assistencial sota la tutela del seu pare, que li va transmetre el coneixement, els principis i els valors que han configurat la família Sarró com a referents en l’assistència psiquiàtrica.

Durant els seus més de 30 anys d’exercici ha compaginat l’activitat assistencial amb la de recerca i docència, i s’ha actualitzat constantment per donar als pacients l’atenció més adequada i efectiva.

L’experiència, visió i passió per la psiquiatria del Dr. Sarró el van animar a crear un institut per donar continuïtat a un model assistencial consolidat i contrastat. Aquest model està basat en l’evidència científica i el tracte personalitzat. Un model que, fugint de dogmatismes, aposta per una assistència individualitzada i de qualitat, adaptada a la realitat i complexitat inherent a cada persona, per assolir així el millor resultat terapèutic possible.

Per això, s’ha envoltat dels millors especialistes tant a l’àmbit de la psiquiatria com a les àrees de coneixement més properes, la neurologia i la psicologia. S’han incorporat al projecte professionals d’experiència i trajectòria contrastada que comparteixen la visió pragmàtica i abordatge científic i humà del Dr. Sarró. Paral·lelament, i com a garantia de futur, es van incorporant nous professionals a l’equip per consolidar i perpetuar el model d’assistència psiquiàtrica i psicològica de l’Institut.