Dr. Eduard Tolosa Sarró

Neuròleg. Col·legiat núm. 080805231 (COMB)

El Dr. Tolosa, MD, PhD, és un acreditat neuròleg de gran prestigi internacional. Després de finalitzar la seva formació com a especialista en neurologia a Barcelona, es va traslladar als Estats Units, on va estar exercint durant més de 10 anys. Posteriorment va tornar a Barcelona, on va obtenir la direcció del Servei de Neurologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i la càtedra de Neurologia de la Universitat de Barcelona.

Amb més de 40 anys d’experiència, la seva principal àrea de coneixement són els trastorns del moviment, especialment la malaltia de Parkinson, malaltia en què continua sent un referent internacional. Va ser pioner a utilitzar teràpies avançades com l’estimulació cerebral profunda (DBS).

Actualment les seves investigacions se centren en la recerca de biomarcadors a les fases preclíniques del Parkinson com a mesura de control de la seva evolució.

Els seus projectes de recerca han rebut finançament continuat per diferents institucions nacionals i internacionals. Autor de més de 800 articles científics, ha estat reconegut en diferents ocasions com un dels autors més citats a nivell internacional (highly-cited researcher).