Dr. Diego J. Palao Vidal

Psiquiatre. Col·legiat núm. 080826843 (COMB)

El Dr. Palao, MD, PhD, és metge i Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, i especialista en Psiquiatria via MIR a l’Hospital Clínic de Barcelona. Ha desenvolupat una intensa activitat clínica, docent i investigadora, així com diversos càrrecs de gestió de serveis integrats de psiquiatria.

Actualment és director del Servei de Salut Mental de la Corporació Sanitària Universitària del Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), que gestiona la majoria dels serveis públics especialitzats en salut mental de la comarca del Vallès Occidental, professor titular de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i investigador principal del CIBERSAM.

Ha dirigit i col·laborat en projectes de recerca en diverses àrees que han estat publicats i/o presentats com a tesis doctorals. Actualment, aquestes línies de recerca es desenvolupen en el marc de la Fundació Institut Universitari Parc Taulí de la UAB, on també s’ha constituït l’Observatori de Salut Mental de Catalunya.

Forma part del Consell Assessor del Pla Director de Salut i Addiccions de Catalunya i és el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya (PLAPRESC 2021-2025). Així mateix, és membre electe del Board de l’European Psychiatric Association i ha col·laborat amb la World Health Organization (Organització Mundial de la Salut) – European Mental Health Program.

Ha estat president de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i vicepresident de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.